top of page

Det har vært mye snakk om personvern og GDPR, men hva betyr det egentlig og hva innebærer det?

Hva er personvernforordningen?

Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge ble GDPR en del av ny lov om personopplysninger som ble vedtatt av Stortinget fra 20. juli 2018.

Loven vil gjelde omtrent alle bedrifter i Norge (og alle som har ansatte). Alle bedrifter bør derfor sette seg inn i reglene.

Det er verken forbudt eller farlig å behandle personopplysninger – men vi må vite hvordan vi gjør det for å gjøre det lovlig.

Hva betyr dette?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Foteksperten AS behandler personopplysninger som leverandør av helsetjenester, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.foteksperten.no.

Vår personvernerklæring gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

bottom of page